Gedetailleerde installatie instructies

Stap 1: Downloaden en uitpakken

Download en pak het Dophin installatie pakket uit.

 • Als je Dolphin gaat uploaden naar een server, download het pakket dan eerst naar je computer met je favoriete web browser en pak het dan uit in een folder op je computer.
 • Als je toegang tot je webserver hebt via Shell, kan je ervoor kiezen om het Dolphin archief onmiddellijk naar je server te uploaden via FTP. Op deze wijze voorkom je dat je verschillende files and folders moet versturen via FTP wat heel lang kan duren. Je kan dan het pakket uitpakken onder je Shell account met het volgende commando:
        unzip -d Dolphin-v.X.X Dolphin-v.X.X.zip
  

"v.X.X" Staat voor de huidige laatste versie. Op deze wijze zal het Dolphin pakket worden uitgepakt in de folder met de naam Dolphin-v.X.X in dezelfde map waar je Dolphin-v.X.X.zip hebt ge-upload.

Stap 2: Creëer een database en een gebruiker

Als je provider cPanel biedt, kan je de volgende instructies volgen om je database en gebruiker aan te maken.

 1. Log in op je cPanel.
 2. Klik MySQL Databases.
 3. Creëer een database gebruiker:
  1. Kies een gebruikersnaam voor Dolphin (bvb "dolphin") en vul dit in in het gebruikersnaam veld.
  2. Kies een moeilijk te raden wachtwoord (ideaal een combinatie van kleine- en hoofdletters, nummers en symbolen), en voer het in, in het wachtwoord veld.
  3. Klik Create user (Creëer gebruiker).
 4. Creëer een Dolphin database en voeg de gebruiker eraan toe:
  1. Kies een naam voor je Dolphin database (bvb "dolphin" of "community"), Voer die in in het New Database (Nieuwe database) veld en klik Create Database (Creëer database).
  2. Onder Gebruikers toevoegen Aan Je Database (Add Users To Your Database), kies je voor Dolphin gebruikersnaam uit de uitklaplijst, kies dan uw Doplphin database van de uitklaplijst van uw databases . Vergewis er U van dat ALL is gemarkeerd onder Privileges, Klik dan of Voeg Gebruiker Toe Aan Database (Add User To Database).
 5. Wanneer je terugkeert naar het hoofdscherm van je MySQL Account Maintenance, zal cPanel de informatie weergeven van de database die je net hebt aangemaakt. Je zou de gebruikersnaam moeten zien die je net hebt toegevoegd aan je database (met ALL PRIVILEGES), alsook enkele voorbeeld Connectie Strings om door jou te gebruiken in Perl of PHP scripts om verbinding te leggen met de database. De PHP code zal het volgende formaat hebben:
  $dbh = mysql_connect("hostname", "username", "<PASSWORD HERE>") or die ("message");
  mysql_select_db("databasename");
  
  Schrijf de waarden van hostname, username, databasename, en het wachtwoord dat je hebt gekozen op. (Noteer dat hostname meestal localhost zal zijn.)

phpMyAdmin gebruiken

Als uw web server phpMyAdmin geïnstalleerd heeft, en je bent ingelogd als MySQL beheerder, kan je deze instructies volgen om je Dolphin gebruikersnaam en database aan te maken.

Nota: Deze instructies zijn geschreven voor phpMyAdmin 2.6.1; de phpMyAdmin gebruikersinterface kan licht verchillen volgens de versie.

 1. Een database aanmaken:
  1. Kies een naam voor uw Dolphin database (bvb "dolphin" of "mijncommunity"), Voer die in in het "Create new database" veld en klik op Create.
  2. Klik op het "Home" icon links bovenaan om terug te keren naar de hoofdpagina, klik dan op Privileges en volg dan deze stappen om een gebruiker aan te maken:
   1. Klik op Add a new User.
   2. Kies een gebruikersnaam voor Dolphin (bvb "dolphin") en voer die in in het User name veld (Verzeker er u van dat Use text field geselecteerd is in de dropdown lijst).
   3. Laat het Host veld leeg.
   4. Kies een moeilijk te raden wachtwoord (ideaal een combinatie van hoofd- en kleine letter, nummers en symbolen), en voer dit in in het "Password" veld (Verzeker er u van dat Use text field geselecteerd is in de dropdown lijst). Voer wachtwoord nogmaals in in het "Re-type" veld.
  3. Schrijf gekozen gebruikersnaam en wachtwoord op.
  4. Behoud de standaard waarden voor "Global privileges".
  5. Klik op Go.
 2. Keer terug naar het "Privileges" scherm en klik op het "Edit privileges" icoon van de gebruiker die je net hebt aangemaakt voor Dolphin. In het hoofdstuk "Database-specific privileges", Kies je de database die je net hebt aangemaakt voor Dolphin van "Add privileges" aan de volgende database dropdown lijst. De pagina zal zich vernieuwen met de privileges voor die database. Klik "Check All" om alle privileges te selecteren, en klick "Go".
 3. Op de resulterende pagina, maak je nota van de host name getoond achter "Server": bovenaan de pagina. (gewoonlijk zal dit localhost zijn.)

Using MySQL Client

If you have shell access to your web server, are comfortable with using the command line, and your MySQL user has the permissions to create MySQL users and databases, you can follow the sample session below to create your Dolphin username and database.

$ mysql -u adminusername -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 5340 to server version: 3.23.54
 
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
 
mysql> CREATE DATABASE databasename;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
 
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON databasename.* TO "dolphinusername"@"hostname" IDENTIFIED BY "password";
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
 
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> EXIT
Bye
$ 

In the above:

 • adminusername will typically be root, unless you have another high-privileged account set up.
 • dolphin or mycommunity can be sample values for databasename.
 • dolphin is a sample value for dolphinusername.
 • hostname will usually be localhost. If you don't know what this value should be, refer to your system administrator. If you are the system administrator, just figure out what this value should be.
 • password should be a difficult-to-guess password, ideally containing a combination of upper- and lower-case letters, numbers, and symbols.

Write down the values you used for databasename, dolphinusername, hostname, and password.

Step 3: Place the files

Now you will need to decide where on your web site Dolphin script should be installed. These are possible options:

Note: The location of your root web directory in the filesystem on your web server will vary across hosting providers and operating systems. Check with your hosting provider or system administrator if you do not know where this is.

In the Root Directory

 • If you need to upload your files into your web server, use your favorite FTP client to upload all the contents of the Dolphin-v.X.X.zip archive into the root directory of your web site.
 • If your files are already on your web server, and you are using shell access to install Dolphin, move all of the contents of the Dolphin-v.X.X directory (but not the directory itself) into the root directory of your web site.

In a Subdirectory

 • If you need to upload your files into your web server, create a directory with your desired name in the root directory of your web site, then use your favorite FTP client to upload the contents of Dolphin-v.X.X.zip archive into the created directory.
 • If your files are already on your web server, and you are using shell access to install Dolphin, move the Dolphin-v.X.X directory to your desired location within the root directory of your web site and rename the directory to your desired name.

Step 4: Run the Install Script

Using your favorite web browser, navigate to install/index.php within the directory into which you have just installed Dolphin on your web site:

After this the installation instruction should appear in your browser's window. Follow them carefully to complete the installation. Here's a summary of the info you will have to specify:

Permissions

 1. On the first page of the install process you can see the files and folders which permissions should be properly set up. There are two ways to do this:
 • Using FTP client.

Log into your FTP account using your favorite FTP client and navigate to the folder in which you uploaded the contents of the Dolphin-v.X.X.zip archive. Notice the folders and files names on the installation screen which are unwritable and set the following permissions using right click on the corresponding files and folders:

			777 for folder (777 means that the objects possessing these permissions will be readable, writable and executable).
			666 for files (666 means that such objects will be readable and writable).
 • Using shell client.

Log into your shell account using your favorite shell client and change directory for that which contains your Dolphin script files. Now run the following commands under your SSH prompt:

			chmod -v 777 backup cache inc langs media/images/banners media/images/blog media/images/gallery media/images/profile media/images/profile_bg media/images/sdating media/sound media/video periodic tmp
			chmod -v 666 periodic/cmd.php periodic/notifies.php inc/params.inc.php ray/inc/header.inc.php ray/inc/cron.inc.php ray/modules/chat/js/admin.js ray/modules/im/js/invite.js ray/modules/presence/js/update.js orca/inc/header.inc.php inc/menu_content.inc.php ray/modules/im/js/open.js

Click Next to continue.

Script Paths

 1. On the second page of the install you will have to indicate the necessary paths demanded by the script. Here they are:

 • Site URL: here you should indicate the URL of your Dolphin folder including "http", such as:

http://mysite.com/mycommunity/ (this path is usually properly determined by the installation script but you still should double check)

 • Directory root: this should be the server absolute path to the Dolphin folder, such as:
      /home/myaccount/public_html/mycommunity/
  

(on Unix systems) or

	C:/webservers/home/myaccount/www/mycommunity/

(on Windows systems) This path is usually properly determined by the installation script but you still should double check.

 • Path to php binary: here you should indicate the absolute path to php executable file on your server, such as:
  	/usr/local/bin/php 
  

(on Unix systems) or

	C:/php/php.exe 

(on Windows systems) This executable will be used to run crons (periodic tasks).

 • Path to mogrify, Path to convert and Path to composite: these paths indicate the location of 'ImageMagick' applications, which will be necessary if php running on your server is not compiled with 'GD library'; Imagemagick is just an alternative for GD - image processing application; if PHP is compiled with GD library and you're not going to use 'ImageMagick' with Dolphin, you can omit these steps and keep the default values. The actual paths can be such:
  	/usr/local/bin/mogrify
  	/usr/local/bin/convert
  	/usr/local/bin/composite
  
 • Check GD installed: this field shows whether GD library is installed or not

Click Next to continue.

Database Credentials

 1. On the third page you will have to specify the database information:

 • SQL file: this is the relative path to the database creation file, which is determined by default. If your file resides in a different directory, you should indicate its relative path here. The base folder of the path is considered to be the Dolphin installation folder.

 • Empty database: choose "yes" or "no". Choosing "yes" will empty the whole database, i.e. removes its tables. Think twice before choosing this option. The option "no" is the default option and will make no harm to your database.

 • Empty tables: choose "yes" or "no". Choosing "yes" will empty all the tables in the database while keeping the tables structure intact. The default option is "yes" and you shouldn't make any changes here.

 • Database host name: here you should indicate the host name of your database, which is usually 'localhost'. Refer to the notes you made during database creation.

 • Database name, Database user and Database password: here you should indicate the name of the database and the user requisites you created in the Step 2. Again, refer to the notes you made when creating the database and the user.

Click Next to continue.

Site Information

 1. On the fourth page you will have to set up General Site Configuration:

 • Site Title/Logo?: this is a word or phrase which will be displayed on the title bar of your web browser
 • Site e-mail: indicate the email which will be used for getting info about purchased memberships, mass mailer's status, spam reports, and requests for canceling subscriptions.

 • Notify e-mail: indicate the email address which will be shown in the "From" field of cupid and mass mails as well as profiles confirmation and activation messages.

 • Bug report email: indicate the email address to collecting MySQL bug reports for subsequent debugging.

 • Currency: you should indicate your site's currency sign only for display purposes. You can use html entities here, if you can't enter the sign from the keyboard, such as: &pound; for pound sterling.

Click Next to continue.

Setting up Cron jobs

 1. If you made the previous steps correctly, you should see the final page of the installation, which will guide you through the final permissions setting and cron jobs installation.

To set up cron jobs, use one of the following ways:

 1. Using CPanel:
  1. Click the Cron Jobs link under your CPanel account and choose Advanced (Linux Style)
  2. Indicate the email address for collecting information about cron execution
  3. Return to the Dolphin installation page and copy the first command to be run as cron (omitting the zeros and asterisks), for example:
   			/usr/local/bin/php -q m:/home/localhost/www/d5605/periodic/cmd.php
   
   and insert it into the first field of your CPanel cron jobs management page schedule the time for this job, which also can be fetched from the Dolphin installation page, such as:
   			0 0 * * * (which means: run the script every midnight)
   
  4. Apply the changes and click Back to return to the Cron Management page
  5. Do the same for the second cron script:
   			/usr/local/bin/php -q m:/home/localhost/www/d5605/periodic/notifies.php
   
   and schedule the time for it:
   			*/10 * * * * (which means: run the script every 10 minutes)
   
 2. Using shell (for experienced users):

run the following command

			crontab -e

This will open your default text editor, where you will have to insert the three lines of code to be executed:

			MAILTO=myemail@mysite.com
			0 0 * * * /usr/local/bin/php -q m:/home/localhost/www/d5605/periodic/cmd.php
			*/10 * * * * /usr/local/bin/php -q m:/home/localhost/www/d5605/periodic/notifies.php
			Save the file and exit the editor.

Post-Installation file permission

 1. Now you should set the final permissions and delete the install folder, using an FTP or SSH client.
  • Using FTP client.

Log into your FTP account using your favorite FTP client and navigate to the folder in which you have installed Dolphin script. Notice the chmod commands for specified folders and files on the final installation screen and set the following permissions using right click on the corresponding files and folders:

			755 for folders (755 means that the objects possessing these permissions will be readable and executable).
			644 for files (644 means that such objects will be only readable).

Now you must delete the /install folder.

 • Using shell client.

Log into your shell account using your favorite shell client and change directory for that which contains your installed Dolphin script. Now run the following commands under your SSH prompt:

			chmod -v 755 inc periodic
			chmod -v 644 periodic/cmd.php periodic/notifies.php ray/modules/global/inc/header.inc.php

Log in to Administration Panel

 1. Click login to Dolphin Admin Panel to change the admin password. You should use the following paths according to your installation http://www.mysite.com/admin/ or http://www.mysite.com/mycommunity/admin/

You will see the admin login page. Input the following default requisites:

		log in: admin
		Password: dolphin

Once you're in, navigate to Global settings -> Change admin password. Fill in the Change administrator password form:

Old Password: dolphin

New Password: choose something difficult-to-guess

Confirm new password

Save Password will complete this operation.

 1. Now you can visit your Dolphin home page by clicking on Site Home in upper right.

Don't forget to Log Out from the admin panel when you're done.

Last modified 11 years ago Last modified on Oct 21, 2007, 12:01:34 PM
 
Below is the legacy version of the Boonex site, maintained for Dolphin.Pro 7.x support.
The new Dolphin solution is powered by UNA Community Management System.
Fork me on GitHub