Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz instalacj? skryptu upewnij si?, ?e posiadasz dostateczne prawa dla konta na którym zamierzasz uruchomi? skrypt.
Sprawd? równie? czy konto to spe?nia podstawowe wymagania dla instalacji Dolphina.

Szczegó?ow? list? wymaga? znajdziesz na stronie Wymagania Techniczne Dolphina.

Potrzebny b?dzie tak?e program do wymiany plików poprzez FTP Programy FTP?. Wybierz ulubiony, wa?ne by bezproblemowo wysy?a? pliki.

Wszystko gotowe?! Pora przej?? do dzia?u Instalacja.

Last modified 9 years ago Last modified on Jun 10, 2009, 5:52:30 PM
 
Fork me on GitHub