Installatie Postcodes

Het is aanbevolen om postcodes te installeren d.m.v. het gebruik van SSH client. Dit omwille van het feit dat browser interfaces (zoals phpMyAdmin) 'query time limit' beperkingen hebben.

Om postcodes te kunnen installeren is SSH toegang bij je hosting provider dus vereist.

  • Upload de ZIP Code files en pak ze uit in een folder op je server.
  • Voer het volgende commando uit in dezelfde directory waar je de ZIP codes hebt ge-upload : mysql --user=db_user --password=db_password db_name < ZIPCode.sql

vervang db_user, db_password en ZIPCode.sql met de juiste waardes

  • Wacht tot het commando is uitgevoerd. Dit kan even duren omdat er meerdere queries moeten uitgevoerd worden.
Last modified 10 years ago Last modified on Oct 20, 2007, 6:22:33 PM
 
Fork me on GitHub